دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

3

لیست هزینه ها و خدمات
لیست هزینه های سایت
(انتخاب یکی از این لیست اجباری است)
عنوان هزینه ثبت نام + انتشار مقاله اول هزینه انتشار مقالات اضافی (مقاله دوم و به بعد) عملیات
ثبت نام دانشجویان 600,000 ریال 0 ریال ثبت نام
ثبت نام سایرین 800,000 ریال 0 ریال ثبت نام
کارگاه بین المللی کاربرد هوش مصنوعی در علوم کشاورزی 300,000 ریال 0 ریال ثبت نام