لیست برنامه اجرائی
1399/11/06

پژوهشگر گرامی ;


احتراما ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت شما در پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، لیست برنامه افتتاحیه، پنل های تخصصی و کارگاه آموزشی به شرح ذیل اعلام می گردد  :

برای مشاهده بر روی بیشتر بدانید کلیک نمائید.


p--1  
لینک شرکت در پنل عمومی در اسکای روم :
https://www.skyroom.online/ch/afagh-86/eftetahie

 


p-2  
لینک شرکت در پنل تخصصی کشاورزی در اسکای روم :
https://www.skyroom.online/ch/afagh-86/agriculture

 

 

p-3

لینک شرکت در پنل تخصصی محیط زیست در اسکای روم :

https://www.skyroom.online/ch/afagh-86/environment

 

 

p--4  
  

لینک شرکت در پنل تخصصی اکولوژی در اسکای روم :

https://www.skyroom.online/ch/afagh-86/ecology