راهنمای تهیه پوستر همایش
1399/11/04

پژوهشگر گرامی ;

جهت تهیه پوستر مقاله خود برای ارائه در پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست فایل زیر را دانلود نموده و طبق راهنما پوستر خود را تنظیم نمائید .

 

راهنمای تهیه پوستر