اطلاعیه کارگاه های تخصصی اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر روز یکشنبه 26 بهمن ماه
1399/11/24

اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر


https://medplant-chvalue.ir

workshop1
دکتر ابراهیم خلیل بنی حبیب

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

عنوان کارگاه:

مزاج شناسی در طب سنتی

تاریخ برگزاری :99.11.26

ساعت 8:30


 

دکتر محمدحسین لباسچی

عنوان کارگاه:

کشت و تولید دیم گیاهان دارویی نیازمند قلمه ریشه دار به همراه برآورد اقتصادی کشت و تولید گیاهان دارویی یکساله و چند ساله در هکتار

تاریخ برگزاری :99.11.26

ساعت 10


workshop2  

رضا ابدالی

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی زرینه خوی

دانشجوی دکترای آگروتکنولوژی دانشگاه ارومیه

موسس آموزشگاه کشاورزی گلستان خوی

عنوان کارگاه: کشت گانودرما

تاریخ برگزاری :99.11.26

ساعت :12


workshop3

پریزاد ماوندی

دکتری فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای

عنوان کارگاه ها:

1:آشنایی با گیاهان دارویی و روش های استخراج ماده موثره آنها

2: معرفی گیاهان دارویی موثر در بهداشت و سلامت پوست و مو

تاریخ برگزاری :99.11.26

ساعت :14


پریسا عسگری

کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه ارومیه

کارشناس ترویج انجمن گیاهان دارویی استان آذربایجان غربی

عنوان کارگاه ها:

1: کشت ایروپنیک زعفران

2: کشت و زرع زعفران

تاریخ برگزاری :26/11/99

ساعت :16

 

 

 

هزینه شرکت در هر کارگاه 30 هزار تومان می باشد.

جهت شرکت در کارگاه ها در پرتال همایش با نام کاربری جداگانه ثبت نام نموده و نسبت به پرداخت اقدام فرمایید.

ضمنا لینک شرکت در کارگاه بعد از ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد.