شرکت اروم زیست تاک
1399/11/11

شرکت اروم زیست تاک با سابقه ده ساله توسط برخی از اساتید دانشگاه ارومیه تاسیس و مدیریت میشود. این شرکت دانش بنیان تولیدی درجه 1 میباشد و برند زیستاک را بنام خود ثبت کرده است.

آدرس وب سایت :‌
http://uzt.co.ir/